Med en Bluetooth VR-kontroll får du möjlighet att kommunicera med din telefon även om den sitter i dina VR-glasögon. Bluetooth-fjärrkontrollen används till VR-glasögon som inte har någon inbyggd fjärrkontroll. Så är fallet för till exempel VR Box 2.0 och VR Shinecon. Fjärrkontrollen fungerar bäst med Android-telefoner eftersom denna kan fjärrstyra alla dina telefon samt simulera att man trycker på skärmen. På grund av en begränsning i iPhone-telefonen kan fjärrkontrollen inte här simulera att man trycker på skärmen. Den kan dock fortfarande användas för att höja volymen/sänka volymen samt navigera mellan olika VR-appar genom att aktivera Siri. Allt detta utan att man behöver ta ut telefonen ur VR-glasögonen.